Dodací termíny

 

Opravy - pokud jsou dodány do laboratoře cca do 10,00 hod, jsou hotovy týž den odpoledne, pokud jsou dodány později, pak jsou hotovy následující den ráno či dopoledne.

Provizorní korunky a můstky - často jsou hotové týž den, větší práce je ale vhodné dopředu avizovat

Fixní práce – zpravidla jsou dohotoveny do 5 pracovních dnů, u velkých můstků do 7 dnů.

Snímací práce – 2 až 4 týdny podle složitosti práce. U termínů na “postavení zubů” a definitivní dohotovení doporučujeme dodržet lhůtu cca 5 pracovních dnů, u termínů na zhotovení individuální lžíce a skusové šablony jsme schopni akceptovat termín v rozsahu i jednoho dne.

Uvedené termíny jsou průměrné, někdy jsme schopni je po vzájemné předchozí domluvě podle Vašich potřeb zkrátit. 

V každém případě Vás naléhavě žádáme, abyste si termíny určovali Vy podle Vašich potřeb , pokud Vám na termínu opravdu záleží. Technik laboratoře totiž zvolí jakýsi průměrný termín, který v konkrétním případě může být pro Vás příliš dlouhý a proto nepřijatelný. Přitom naše laboratoř je často schopna akceptovat i kratší termíny, pokud jsou  “technologicky rozumné”.

Na druhé straně je třeba zdůraznit, že pokud se nám jedná na prvním místě o kvalitu výsledné práce, pak je dobré příliš "nepospíchat", práci naplánovat,  v laboratoři "zabukovat" a vyhradit si pro celý dentální tým relativní dostatek času.