Technologie

Zařízení NewTom Giano je lepší než jiné hybridní (tj. 2D+3D současně) RTG přístroje.Má spoustu jedinečných vlastností :

 

   - Voxel 75 μm – díky tomu GiANO disponuje nejlepším rozlišením na trhu a dokonce tuto

          hodnotu systém dokáže korigovat i během primární rekonstrukce. Tzn. že v případě, že není potřeba

          maximálního rozlišení, je možné nastavit rozlišení nižší.  To má vliv na velikost získaných dat.

          V případě primární rekonstrukce s nastavením velikosti voxelu 75μm budou mít nejtenčí axiální ale

          i ostatní řezy (sagitální, koronální, transversální atd.) tloušťku právě 75 mikrometrů. Endodoncie

          vyžaduje nejvyšší kvalitu zobrazení; např. pro chirurgii stačí nižší.

   - funkce SafeBeam - plně automatické nastavení – viz výše

   - Počet odstínů šedi = bitová hloubka 2D/3D. NewTom GiANO je 16-ti bitový systém, což znamená,

           že disponuje více než 65 tisíci odstínů šedé. Bitová hloubka je velmi významným parametrem,

           který rozhoduje o kvalitě zobrazení. Zejména u 3D se jedná o klíčový parametr, který rozhoduje o

           množství detailů, které dokáže rozlišit. Tzn. s jakou jemností dokáže přecházet mezi jednotlivými

           strukturami a tkáněmi čelistí. Čím více stupňů šedi, tím větší je dynamická hloubka snímku a tím

           vyšší je finální rozlišení. Se systémem s vyšším bitovým rozsahem dosáhne uživatel výrazně vyšší

           diagnostickou hodnotu.

    - funkce ScoutView s plnou automatikou - po pořízení Scout View lze přes PC upravit polohu FOV

          a není potřeba manipulovat  s pacientem (u jiných přístrojů je toto možné buď v menším rozsahu

          nebo je potřeba jít k pacientovi a změnit jeho polohu)

    -  NewTom Giano disponuje velikostí FOV až 11x8 cm (šxv), což je uznávaný dostatečný průměr pro

          zachycení obou čelistí najednou v plné šíři i s posledními moláry během jednoho skenu, aniž by

          bylo potřeba stitchingu. (stitching = sestavení většího FOV pomocí menších FOV, což není úplně

          přesné z hlediska prostorového rozlišení, je to časově náročnější a také se navyšuje dávka záření).

        - DICOM 3 export plus možnost přímého exportu na "3rd party software" (CoDiagnostiX !!!)
    - široká knihovna implantátů v NNT softwaru, tvorby reportů atd.